Marriott bangkok สุรวงศ์
0 comments / 0 votes

เสพงานศิลป์ นอนเต็มตื่น ชิมเต็มอิ่ม ที่ Marriott Bangkok สุรวงศ์   ได้มีโอกาสมาพักที่นี่หนึ่งคืน โรงแรม 5 ดาวกลางกรุง ย่านถนนสุรวงศ์ ทำให้ได้รู้ว่า ที่โรงแรมแห่งนี้ เต็มไปด้วยวิจิตศิลป์ หรือ Fine Art ทั้งจิตรกรรมประติมากรรมจากฝีมือประติมากรชั้นบรมครู “เขียน ยิ้มศิริ” ก็มีปรากฎให้ได้เสพกันอยู่ทั่วโรงแรม หนึ่งคืนที่นี่อิ่มทั้งสายตาอิ่มทั้งรสชาติอาหารล้ำๆ สารพัดเมนูที่เดียวครบ เสพงานศิลป์ นอนเต็มตื่น ชิมเต็มอิ่ม Marriott Bangkok สุรวงศ์

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec